Stem voor de baanuitbreiding

Stem voor de baanuitbreiding All Out

  Het gaat gebeuren:

  • stemmen voor de baanuitbreiding!

  • we rekenen op uw “JA” stem

  • 2 gravelbanen met verlichting

  • € 200.000 betalen uit reserves

  • € 60.000 blijft over in clubkas

  • geen gevolgen voor de contributie  

Stemprocedure

De dag na de ALV ontvangen de stemgerechtigde leden een e-mail van “onlinestemtool.nl” met hierin een weblink en een unieke stemcode om te kunnen stemmen. Er kan gestemd worden t/m 31 januari 2021. We hebben bewust gekozen voor een lange stemperiode, het geeft de leden nog tijd om vragen te stellen en deze beantwoord te zien.   Nogmaals: maak gebruik van uw stemrecht, het gaat over de toekomst van ons sportpark!  

Toestemming van de leden

Het bestuur handelt namens de leden. Alvorens de volgende stappen te gaan zetten willen we de leden informeren tijdens de Algemene Ledenvergadering. Wij zijn niet gemachtigd om investeringen van deze grootte in gang te zetten zonder toestemming van de leden. Na de ALV zullen wij u online vragen om uw akkoord. Heeft u na het lezen van deze mail of na het lezen van de presentaties vragen? Stel ze alstublieft, vragen die voor 17 januari a.s. gesteld worden, worden beantwoord tijdens de ALV en de antwoorden worden tevens gepubliceerd op de website.    

Geschiedenis

De wens voor extra banen bestaat al een aantal decennia. All Out heeft simpelweg gezegd te weinig banen voor het aantal leden. Het wachten was op de ontwikkelingsplannen bij onze buren, Atletiekvereniging Aalsmeer (AVA). Het is lang de vraag geweest of AVA zou blijven op de huidige locatie. Uiteindelijk is besloten dat AVA  niet zou verhuizen maar dat de baan op de huidige locatie gerenoveerd zou worden. De renovatie hield in dat de atletiekbaan niet verplaatst werd en ook dat de starttoren op dezelfde locatie bleef staan. Dat blokkeerde voor ons de uitbreidingsmogelijkheid naast banen 10 en 11. De gemeente heeft nu besloten dat All Out mag uitbreiden op de plaats waar het oude clubgebouw van AVA stond (het wordt nu gesloopt) en op een deel van de parkeerplaats. De tekening van het plan voegen we nogmaals bij.  

 

Waarom uitbreiden?

Zoals hierboven al vermeld, All Out heeft simpelweg gezegd te weinig banen voor het aantal leden. Het banentekort blijkt niet alleen uit de richtlijnen van de KNLTB; we hebben ook wachtlijsten voor de competitie(s), een deel van de jeugd speelt noodgedwongen competitie op de binnenbanen, er wordt gedurende het seizoen binnen les gegeven, het plannen van toernooien is op z’n zachtst gezegd een uitdaging en er is te weinig ruimte om ’s avonds vrij te spelen.

Het plan

Zoals te zien is op de tekening komt er een baan in het verlengde van baan 11 en een baan in het verlengde tussen baan 7 en 9. Tussen beide banen is voldoende ruimte om een fietsenstalling te realiseren, een terras aan te leggen voor het publiek en om 2 gravelbakken te plaatsen die goed bereikbaar zijn. Beide banen worden voorzien van LED verlichting en de huidige verlichting op banen 10 en 11 wordt ook vervangen door LED. Deze verlichting is veel gerichter en zorgt voor significant minder lichtvervuiling voor de omgeving. Voorts wordt in het plan de groenvoorziening en het parkeerterrein aangepakt door de gemeente. De gemeente gaat het hele parkeerterrein renoveren, het wordt opnieuw geasfalteerd en voorzien van betere verlichting. Omdat de entrees van zowel All Out als AVA anders gesitueerd worden, wordt het ook logischer én veiliger om te parkeren op het -nu nog haveloze- parkeerterrein bij AVA. All Out gaat de fietsenstalling op eigen terrein realiseren hetgeen de veiligheid ten goede komt.

De kosten

Nu is het een voordeel dat de uitbreiding zo lang op zich heeft laten wachten. Doordat er jaren gereserveerd is kunnen de geraamde kosten ad. €200.000,00 uit eigen middelen gefinancierd worden.  All Out hoeft geen lening af te sluiten voor de baanuitbreiding maar houdt uiteindelijk nog  €60.000 over op de bank.  

 

De vragen die inmiddels gesteld zijn:

Overdag is toch ruimte genoeg om te tennissen?

Ja, overdag is er vaak ruimte genoeg. Dat is niet alleen bij All Out, maar bij iedere sportvereniging het geval. Voetbalvelden, sporthallen etc. worden overdag niet of nauwelijks gebruikt. Veel van onze leden  werken overdag of hebben andere bezigheden. Ruim 85% van onze leden is 65 jaar of jonger.  

Waarom wordt de verlichting op baan 10 en 11 aangepast?

Het elektriciteitsnetwerk kan niet meer vraag aan van het sportcomplex (incl. AVA). Door de verlichting op baan 10 en 11 te vervangen door LED en de nieuwe banen te voorzien van LED verlichting houden we belasting van het netwerk gelijk aan de huidige situatie.  

Waarom wordt niet meteen alle verlichting vervangen door LED?

Dat is voor nu geen haalbare investering. Dit is een te grote aanslag op de kaspositie van de vereniging.  

Waarom wordt baan 5 niet verlicht? Dan kan daar ’s avonds langer gespeeld worden

Er is gekeken naar de mogelijkheden voor verlichting op baan 5. Als we baan 5 willen verlichten moet ook de verlichting op baan 6 en 7 of op baan 8 en 9 aangepast worden in verband met de belasting van het elektriciteitsnetwerk. Zie ook het antwoord op voorgaande vraag.  

Er verdwijnen parkeerplaatsen, wat heeft dat voor gevolgen?

De gemeente heeft een parkeeronderzoek gehouden en dat heeft uitgewezen dat er voldoende parkeerplaatsen over blijven om aan de parkeernorm (76 parkeerplaatsen) te voldoen. In de huidige situatie zijn er 39 parkeerplaatsen bij All Out. In de nieuwe situatie komen er 96 parkeervakken op het nieuwe parkeerterrein.

Lees hier alle vragen die gesteld zijn over de baanuitbreiding