Vragen Baanuitbreiding

 

Vragen en antwoorden met betrekking tot de agenda van de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 januari a.s.  

Veel van onderstaande vragen zijn gesteld door leden die in de Sportlaan wonen. Het is duidelijk dat (meerdere) bewoners van Sportlaan tegen de baanuitbreiding zijn. Naast dat dat hun goed recht is, hebben we ook zeker begrip voor hun zorgen. Feit is dat het complex Sportlaan 43 bestemming sport heeft en dat achter de Sportlaan een openbaar parkeerterrein ligt dat nu weinig wordt gebruikt. Meerdere besturen van All Out streven al jaren, namens de leden, naar uitbreiding van het sportpark. Na de renovatie van de atletiekbaan en het verplaatsen van het clubhuis van AVA is er nu ruimte vrijgekomen voor uitbreiding van All Out. Namens de leden zetten wij ons in om 2 extra banen te realiseren.

 

Waarom kan je nog steeds lid worden van All Out ondanks het banentekort?

Nieuwe leden zijn welkom en ook zeker nodig om uitstroom van leden, om welke reden dan ook, te compenseren. Als er geen beweging is heeft een vereniging geen toekomst. Groei is niet de intentie.

 

Is de aanleg van 2 nieuwe banen wel nodig?

De wens voor extra banen leeft al decennia bij de vereniging. Naar onze mening is een uitbreiding van het park nodig, anders zouden wij deze energie er niet in steken. Baanuitbreiding is niet alleen voor de competitie, 6-8 weken in het voorjaar en 6-8 weken in het najaar fijn (denk alleen al aan de lange competitiedagen die er nu zijn) maar ook voor de toernooien, lessen, jeugd en het belangrijkste: meer ruimte voor vrijspelen. Dit heeft betrekking 85% van onze leden. Hiermee hebben wij ook de vraag “Waarom zoveel geld investeren alleen voor een kleine groep leden die competitie spelen gedurende 6-8 weken?” beantwoord.

 

Ligt er een meerjarenplan ten grondslag aan de baanuitbreiding? Zeker gezien het gebruik van de banen gedurende de dag-uren?

Jazeker. De uitbreiding staat al jaren op de wensenlijst van de vereniging en heeft meermaals op de agenda van de ALV gestaan. Bovendien wordt al jaren geld gereserveerd voor de baanuitbreiding, hetgeen elk jaar is goedgekeurd door de ALV. Het is overdag inderdaad minder druk op het park dan in de avonduren. Dat is al jaren het geval, net als bij andere sportverenigingen.

 

Waarom speelt de groep jeugd- en seniorleden die overdag kunnen spelen niet overdag?

Voltijd seniorleden zijn gerechtigd om, gedurende openingstijden, op alle tijdstippen van de dag gebruik te maken van het park.

 

Kan het capaciteitstekort niet opgelost worden d.m.v. verlichten van baan 5 en de binnenbanen te voorzien van airco?

Nee, dat is volgens ons om meerdere redenen geen oplossing. Baan 5 kan al gebruikt worden, lichtmasten voor deze baan voegen te weinig capaciteit toe om deze investering te verantwoorden. En voor wat betreft airco in de hal; de hal is geen eigendom van All Out. All Out huurt de binnenbanen van 1 mei t/m 31 augustus. Ook loopt de huurperiode niet gelijk met het competitieseizoen van de KNLTB. Zie ook het antwoord bij de volgende vraag. Hiermee hebben wij ook de vragen “waarom wordt baan 5 niet verlicht?” en “Waarom is het moeilijk/niet mogelijk om baan 5 te verlichten met LED en wel 8 masten op de geplande nieuwe banen?” beantwoord.

 

Waarom de keuze voor gravel?

Dat heeft meerdere redenen, de belangrijkste: competitiewedstrijden en toernooien moeten op dezelfde ondergrond worden gespeeld. Ook voorkomt één ondergrond discussie bij de leden onderling; op welke baansoort willen we spelen, zie het verleden met de 2 Mateco banen. De KNLTB propageert gravel als ondergrond. Deze vraag is 3 keer, in verschillende vormen gesteld. Wij denken allen hiermee beantwoord te hebben.

 

Ik zie relatief weinig parkeerplaatsen, gaat dat niet botsen met de personen die de atletiekbaan bezoeken?

Wij voorzien geen problemen met parkeren. Bij AVA staan nu geen of nauwelijks auto’s en deze parkeerplaats biedt na renovatie plaats aan 96 auto’s. De huidige parkeerplaats bij All Out biedt plaats aan ca. 36 auto’s. In de praktijk betekent dit dat All Out bijna altijd genoeg heeft aan 36 van de 96 beschikbare parkeerplaatsen. Er blijven dan 60 parkeerplaatsen over voor evenementen bij All Out en AVA. Op de tekening die op de website staat, staan donkergrijze vakken ingetekend, dat zijn nieuwe parkeervakken. De andere parkeerplekken zijn op het stuk dat nu nog “AVA parkeerplaats” wordt genoemd, maar straks gerenoveerd en wel onderdeel wordt van de gezamenlijke openbare parkeerplaats. In de plannen komt de entree van All Out aan deze parkeerplaats te liggen. Ook deze vraag is in meerdere vormen gesteld en wij denken alle vraagstellers hiermee geantwoord te hebben.

 

Moet er niet eerst overeenstemming zijn met de buurt voordat er gestemd mag worden?

Nee. Pas als het bestuur vanuit de leden toestemming krijgt, een JA dus, gaan we verder met het traject. Dan gaan we vervolgstappen zetten: Vergunningen aanvragen, verdere afstemming en overleg met de buurtbewoners en gemeente, juridische aspecten beoordelen, offertes aanvragen en verder alles wat nodig is om de aanleg van 2 nieuwe banen te kunnen realiseren. Volgens ons is dit de correcte volgorde van handelen, eerst toestemming van de leden alvorens verplichtingen aan te gaan.

 

Hoe hoog worden de lichtmasten?

Er liggen nu offertes voor 8 masten van 12,5 mtr. hoog, voorzien van LED verlichting.

 

Is er nagedacht over de aanleg van Padelbanen?

Ja, maar op basis van bovenstaande argumenten gaat de voorkeur uit naar uitbreiding met gravelbanen.

 

De omwonenden in de Sportlaan/Wilgenlaan voorzien veel extra geluid-, parkeer- en lichtoverlast. Zij zijn dan ook tegen baanuitbreiding bij All Out. Waarom zijn de leden daar niet van op de hoogte gesteld?

Het bestuur heeft in haar plannen geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de buurtbewoners. Een uitbreiding van een sportpark leidt altijd tot veranderingen voor de buurt die, naar de mening van het bestuur samen met de gemeente, onderkend zijn en opgelost zijn binnen de geldende regels. Hiermee hebben wij ook de volgende vragen beantwoord: “Waarom is niet de hele buurt (dus niet alleen de leden) op de hoogte gebracht van de plannen?”, “Is het wettelijk toegestaan om de 2 geplande banen zo dicht te plaatsen bij de bewoning?”

 

Overdag is toch ruimte genoeg om te tennissen?

Ja, overdag is er vaak ruimte genoeg. Dat is niet alleen bij All Out, maar bij iedere sportvereniging het geval. Voetbalvelden, sporthallen etc. worden overdag niet of nauwelijks gebruikt. Veel van onze leden  werken overdag of hebben andere bezigheden. Ruim 85% van onze leden is 65 jaar of jonger.  

 

Waarom wordt de verlichting op baan 10 en 11 aangepast?

Het elektriciteitsnetwerk kan niet meer vraag aan van het sportcomplex (incl. AVA). Door de verlichting op baan 10 en 11 te vervangen door LED en de nieuwe banen te voorzien van LED verlichting houden we belasting van het netwerk gelijk aan de huidige situatie.  

 

Waarom wordt niet meteen alle verlichting vervangen door LED?

Dat is voor nu geen haalbare investering. Dit is een te grote aanslag op de kaspositie van de vereniging.  

 

Waarom wordt baan 5 niet verlicht? Dan kan daar ’s avonds langer gespeeld worden

Er is gekeken naar de mogelijkheden voor verlichting op baan 5. Als we baan 5 willen verlichten moet ook de verlichting op baan 6 en 7 of op baan 8 en 9 aangepast worden in verband met de belasting van het elektriciteitsnetwerk. Zie ook het antwoord op voorgaande vraag.  

 

Er verdwijnen parkeerplaatsen, wat heeft dat voor gevolgen?

De gemeente heeft een parkeeronderzoek gehouden en dat heeft uitgewezen dat er voldoende parkeerplaatsen over blijven om aan de parkeernorm (76 parkeerplaatsen) te voldoen. In de huidige situatie zijn er 39 parkeerplaatsen bij All Out. In de nieuwe situatie komen er 96 parkeervakken op het nieuwe parkeerterrein.