Uitnodiging Algemene Ledenvergadering All Out 5 februari 2020

22 januari 2020


Het bestuur van tennisvereniging All Out nodigt je als lid van onze vereniging, uit voor de Algemene LedenVergadering 2019 (ALV). De ALV wordt gehouden in de kantine aan de Sportlaan 43A op: woensdag 5 februari 2019, 20.00 uur

De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 5 februari a.s. is per e-mail verstuurd naar alle leden. Geen mail ontvangen? Dan hebben wij geen of een onjuist e-mailadres van u/ jou in de ledenadministratie. Stuur in dat geval een mail met de juiste gegevens naar [email protected].

De agenda ziet er als volgt uit: 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op woensdagavond 5 februari a.s. vindt onze jaarlijkse ledenvergadering (ALV) plaats.
Dus noteer in uw agenda:

Datum : 5 februari 2020
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Kantine, Sportlaan 43A, Aalsmeer

Alle leden zijn van harte uitgenodigd!
_________________________________________________________________________________

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen
• Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
• Bijzondere gebeurtenissen
• Verslag voortgang van de gewenste uitbreiding van het park met 2 banen
NB: informatief agendapunt, geen besluitvorming tijdens deze ALV.

3. Uitreiking speldjes jubilarissen (25 en 40 jaar lidmaatschap)

4. Vaststellen verslag Algemene Leden Vergadering 2018 (ALV) d.d. 5 februari 2019

5. Jaarverslagen
• Bestuur
• Ledenadminstratie
• Parkbeheer
• Wedstrijd- en Toernooicommissie (WTC)
• Jeugdcommissie (JC)

5. Financiën
• Resultatenrekening 2019
• Balans
• Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie
• Begroting 2020

7. Bestuurswijzigingen
• Geen wijzigingen binnen het bestuur;
• Vacature bestuur (communicatie/sponsoring/redactie)

8. Rondvraag

9. Sluiting
_________________________________________________________________________________

De conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 februari 2019 vindt op onze website www.allout.nl.
Stukken die u behandeld wilt zien bij agendapunt 2. kunnen voor woensdag 29 januari a.s. gemaild worden naar [email protected]

Graag tot ziens op woensdag 5 februari 2020.

Bestuur Tennisvereniging All Out

 

CONCEPT2019-02-05 NO, ALV2018.pdf

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 297 321 230

Tennisvereniging All Out Aalsmeer

Sportlaan 43A
1431 HW Aalsmeer