Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

05 januari 2021


Het bestuur van tennisvereniging All Out nodigt je als lid van onze vereniging, uit voor de Algemene LedenVergadering 2021 (ALV). De ALV wordt online gehouden via Microsoft Teams op: Woensdag 20 januari 2021, 20.00 uur

De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 5 januari per e-mail verstuurd naar alle leden. Geen mail ontvangen? Dan hebben wij geen of een onjuist e-mailadres van u/ jou in de ledenadministratie. Stuur in dat geval een mail met de juiste gegevens naar [email protected]. In de uitnodiging leest u ook hoe u zich kan aanmelden voor het bijwonen van deze online ALV.

De agenda ziet er als volgt uit: 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Woensdag 20 januari 2021, 20.00 uur  

Plaats                      : Online via Teams  

Genodigden            : alle leden van All Out  

Bestuursleden        : Christoph van den Heuvel (voorzitter), Marinus Kuite (penningmeester), Sandra Peters (secretaris), Nathalie Lengkeek (Jeugdcommissie), Robina Smits (WTC), Peter Schouten (Ledenadministratie en CTBO)

============================================================================

Agenda:  

1. Opening  

2. Mededelingen

  • Bijzondere gebeurtenissen
  • Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur  

3. Vaststellen verslag Algemene Leden Vergadering 2019 (ALV) d.d. 5 februari 2020
De notulen van de ALV 2019 zijn uiterlijk vanaf 11 januari a.s. online in te zien op www.allout.nl  

4. Jaarverslagen, deze zijn online in te zien op www.allout.nl onderaan dit bericht.       
- Bestuur
- Ledenadministratie
- Parkbeheer
- Wedstrijd- en Toernooicommissie (WTC)
- Jeugdcommissie (JC)  

5. Financiën, de documenten zijn online in te zien op ww.allout.nl vanaf 11 januari a.s.
-
Resultatenrekening 2020
- Balans
- Verslag kascommissie, i.v.m. de bijzondere omstandigheden zal de huidige kascommissie gevraagd worden deze taak volgend jaar weer op zich te nemen
- Begroting 2021        

6. Baanuitbreiding All Out met 2 banen
- Verslag voortgang van de gewenste uitbreiding van het park met 2 banen
- Toelichting over de vervolgstappen
- Financiën Ter stemming, d.m.v. online stemming vanaf 21 januari t/m 31 januari wordt gebracht: “akkoord uitbreiding sportpark All Out met 2 banen”  

7. Bestuurswijzigingen
- Sandra Peters (secretaris) treedt af en is niet herkiesbaar


- Vacatures bestuur:
- communicatie/sponsoring/redactie         
- secretaris             

8. Sluiting (zoals toegelicht in de uitnodiging geen rondvraag)

Met vriendelijke groet,

Bestuur Tennisvereniging All Out

 

2019-2020_CONCEPTNOTULEN.pdf 2021-01-20_Agenda ALV2020.pdf ALV_Ledenadministratie_verslag_2020.pdf ALV_resultaten_rekening_boekjaar_2020.pdf ALV_balans_einde_boekjaar_2020.pdf ALV_wtc_verslag_2020.pdf ALV_jeugd_verslag_2020.pdf

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 297 321 230

Tennisvereniging All Out Aalsmeer

Sportlaan 43A
1431 HW Aalsmeer