Contributie 2019 via KNLTB.Collect

21 maart 2019


Ongetwijfeld heb je ervaren dat All Out volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Daarom zal a.s. seizoen de inning worden uitbesteed aan KNLTB.Collect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: KNLTB.Collect is geen incassobureau.

Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als All Out voordelen op. Het voordeel voor jou is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de uitgebreide informatie over de factuur.

KNLTB.Collect als administratief partner
KNLTB.Collect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. KNLTB.Collect zal via e-mail (en eventueel sms of brief) contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van je heeft). De incasso aankondigingen worden verstuurd via e-mail. Door op een link te klikken kom je op je persoonlijke betaalpagina van KNLTB.Collect en hier kun je je factuur inzien en downloaden. De betalingen verlopen via automatische incasso. In het geval een incasso mislukt of geen machtiging is afgegeven wordt een factuur verstuurd en zal gevraagd worden om een betaling via iDEAL.
 
De verwerking van persoonsgegevens
Een deel van je persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan KNLTB.Collect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de ledenadministrateur, KNLTB.Collect en jou, als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek, de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie, maar zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).
 
Jij als clublid kan erop vertrouwen dat je gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. 

Voor alle duidelijkheid: de contributie zal niet direct op het IBAN-nummer van All Out worden gestort, maar op een Collect-nummer. Als er meerdere gezinsleden lid zijn van onze vereniging zullen zij allen een aankondiging voor de contributie-inning en de factuur ontvangen.

Mail
Vandaag, 21 maart, informeren we alle leden tevens per e-mail over deze nieuwe aanpak. Binnenkort volgt dan de e-mail van KNLTB.Collect over de daadwerkelijke inning van de contributie.  
 
Wanneer je vragen hebt over bovenstaande, neem dan contact op met de ledenadministrateur ([email protected]). 
 
Hartelijke groet, 
Het Bestuur

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 297 321 230

Tennisvereniging All Out Aalsmeer

Sportlaan 43A
1431 HW Aalsmeer