Home

Welkom op de homepage van tennisvereniging All Out in Aalsmeer.

U kunt op onze site alle informatie over de tennisvereniging terugvinden. 
Bepaalde pagina's zijn alleen voor leden toegankelijk, hiervoor moet ingelogd worden.

KLIK HIER VOOR DE ROUTE NAAR ONS PARK


Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)

wordt dit jaar gehouden op woensdag 14 december 2016.
Aanvang 20.00 uur


Lees HIER de concept notulen van 2015.

 


Lees HIER de agenda van de ALV
met bijzonder aandacht voor onderstaand
agendapunt.

 

 

   7. Bestuurswijzigingen:

Aftredend en niet herkiesbaar:
Maryeliz Puntman (voorzitter)
Erik Vollmuller (Jeugdcommissie)

Toetredend:
Robina Smits (WTC)

Kandidaatstelling (door ten minste 5 senior- of ereleden) dient te geschieden door middel van inlevering bij de secretaris (Sandra Peters) van een daartoe strekkende

schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering (14 december 2016)

 

 

>> foto's 40 min toernooi......zie HIER

>> foto's Clubkampioenschap Senioren......zie HIER

>> Najaars Competitie teams Jeugd...... Lees meer......

>> Najaars Competitie teams Jeugd Tenniskids......Lees meer.....

>> 60 jaar feestavond 20 augustus......zie HIER

>> 60 jaar feest met Jeugd "Padel" tennis"......zie HIER

>> 60 jaar feest met Jeugd "Beach" tennis......zie HIER

>> foto's Jubilarissen 2016......zie HIER

 

 

 

 

 

 


Ogenblik a.u.b. ...